RabotaV.Bg Обяви за работа в България Обяви за работа http://www.rabotav.bg fr_FR Офис администратор Сферата на дейност на нашият клиент е Геологопроучвателна и минно-добивна. Във връзка с динамичното развитие на компанията и нуждата от разширяване на екипа, ние от Human Capital Store сме поели отговорността да намерим Офис Администратор. Основни дейности: - Да изготвя заявки, поръчки, както и да закупува необходимите материали и консумативи за работа; - Комуникация с местни държавни институции; - Приема и изпраща пратки чрез куриерски фирми; - При нужда, да въвежда данни от измервания в Excel; - Да следи за сроковете, в които трябва да бъдат заплатени битови и комуникационни сметки на компаниятa; - Въвеждане на всички разходни фактури и документи в Excel; - Посрещане на партньори и консултанти; - Организиране и проследяване на целия администратовен процес; - Отчетност пред Главен Геолог. Изисквания за знания и умения: - Много добър Английски език /писмен и говорим/; - Умения за водене на бизнес комуникация; - Лична организираност, приоритизиране и разпределение на задачите; - Постоянство и последователност по различните задължения. Предложението на клиента: - 5 дневна работна седмица с 8 часов работен ден; - Конкурентно възнаграждение ; - Трудов договор, съобразен с българското законодателство; - Възможност за започване на работа, която е изпълнена с динамика. Уведомяваме Ви, че данните които ни предоставяте се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. За да кандидатствате: изпратете своята автобиография. Лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014 http://www.rabotav.bg/category/administracia/администрация,геодезия,минноинженерство.htm 17 Aot 2017 18:54 +0000 Мениджър на проекти За свой клиент, който е голяма индустриална компания с международни клиенти и проекти и с местоположение област Перник търсим Мениджър на проекти Отговорности: • Изясняване на целите на проекта с клиенти • Планиране, координиране и проследяване реализацията на проекта от спецификацията до масовото производство • Планиране на задачите за проекта и определяне на ресурсите • Определяне на рискове, свързани с проекта • Постоянен мониторинг и докладване на напредъка на проекта до всички заинтересовани страни • Работа в тясно сътрудничество с екип от инженери • Комуникация с клиенти по отношение на техническите изисквания и сроковете за изпълнение • Спазване бюджета и сроковете на договора • Оценяване на проектните проблеми и взимане на решения за достигане на качеството • Управление на всички процеси чрез бизнес информационни системи Изисквания: • Магистърска степен по инженерство • 3 години опит в управлението на проекти / програми • Много добри комуникативни умения • Умения за ръководене на проекти • Отличен английски - устен и писмен Клиентът предлага: • Мотивираща заплата и бонусна система • Професионално обучение • Работа в приятна работна атмосфера • Възможности за професионално развитие Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си. Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014 НАШИТЕ УСЛУГИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. http://www.rabotav.bg/category/injineri/мениджър,проекти,инженери.htm 12 Aot 2017 14:42 +0000 Общ работник За свой клиент, който е наложила се на българския пазар фирма за производство на строителни материали търсим ОБЩ РАБОТНИК Отговорности: • Организиране и подреждане в складовото пространство • Приемане и изпращане на стоки в и от склада • Товаро-разтоварна дейност • Изготвяне на заявки Изисквания: • Средно образование • Коректност и лоялност • Организираност и експедитивност към работата • Готовност за физически труд • Умение за работа в екип Клиентът предлага: • Дългосрочна заетост • Трудов договор • Добро възнаграждение • Добавка от 50 лв за път и 60 лв ваучери за храна месечно Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си. Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014 НАШИТЕ УСЛУГИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. http://www.rabotav.bg/category/targovia/Общ_работни.htm 27 Juil. 2017 11:46 +0000 Продавач – консултант Нашият клиент е просперираща на българския пазар фирма за производство на строителни материали. Клиента ни има производствена база, складове за търговия със строителни материали и собствена продукция магазин за строителни материали. Поради увеличаване обема на работа на нашия клиент, Human Capital Store търси ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ Отговорности: • Осъществяване на продажби • Консултиране на клиенти • Зареждане на щандовете със стоки / не се носят тежки неща/ • Работа на каса един или два пъти седмично Изисквания: • Средно образование • Позитивност и умение за работа в екип • Комуникативност • Адаптивност и отговорност • Търпение и отзивчивост при работа с клиенти Клиентът предлага: • Дългосрочна заетост • Трудов договор • Конкурентно заплащане • Обучение в процес на работа • Добавка от 50 лв за път и 60 лв ваучери за храна месечно Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си. Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014 НАШИТЕ УСЛУГИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. http://www.rabotav.bg/category/administracia/HCS.htm 27 Juil. 2017 11:41 +0000