Политика по Конфиденциалност
Общи Условия 1.http://rabotav.bg/ прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. http://rabotav.bg/ не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта. 8.2. http://rabotav.bg/ не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми. 8.3. http://rabotav.bg/ не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.