Правна Политика
Съхранение на информация в потребителските акаунти в http://rabotav.bg/ Тази разпоредба засяга техническото съхранение на данни.) С цел развитие на услугата е възможно частично или пълно премахване на данни. Други случаи, в които това е възможно са: 1. технически причини 2. заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас 3. дълъг период на неизползване